Alkossunk Várost Alapítvány sikeresen pályázott az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002

„A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja” című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására a Programalap – Huszártelep – 0002-2013-0006 azonosítószámú, „Gondozzuk a holnapot” címmel.

 

A program 2014.03.24-2014.09.30 közötti időszakban valósult meg Nyíregyháza – Huszártelepen.

A mini-projekt megvalósítása során kertészeti oktatás keretében 30 fő hátrányos helyzetű a célcsoporthoz tartozó nőt választottunk ki, és heti rendszerességű oktatás keretében tanítottuk meg a paradicsom és paprika termelésére, melynek eredményeként képesek lettek családjukat ellátni a megtermelt zöldségfélékkel.

Az oktatás mellett a kert műveléséhez szükséges termőföldet, szerszámokat, vetőmagot/palántát, tápanyagot, támrendszert, valamint a hiányzó/nem biztonságos térelválasztó pótlásához szükséges eszközöket bérelt eszközként biztosítottuk a résztvevők számára.

A programban 1 fő mentor a célcsoporttagok számára az oktatásokon kívül minden családnál gyakorlati segítséget/tanácsot is nyújtott a termelési tevékenységhez.

 

A projekt második elemeként mesedélutánokat szerveztünk anyukák és gyermekeik számára. A MesÉd program elsődleges célja a közösségépítés-közösségszervezés volt. Elsősorban a fiatal édesanyákat szólítottuk meg, hogy vegyenek részt a MesÉd programban.

A későbbi tanulóévek igazolják, hogy amelyik gyermek kora gyerekkorában sok mesét halott, akinek mesét olvastak, az később lényegesen jobb eredményeket ér el a szövegértés és szövegalkotás területén. Ennek következtében könnyebben és gyorsabban sajátítja el a tananyagot, bármely tantárgyi területen.

Fejlődik a fantázia, kreativitás, beszédkészség. A roma fiatalok esetében sokszor a megfelelő kommunikációs ismeretek hiánya a legnagyobb gátja az előrejutásnak. A következetes, folyamatos meseolvasás ezeket a készségeket megalapozhatja. Másik nagyon fontos eleme ennek a programnak az volt, hogy maguk az anyukák is általában az iskolarendszert ilyen-olyan indokkal elhagyták, egy részük lemorzsolódott. Az iskolában töltött évek sokak számára egyet jelentenek az alkalmatlanság, kudarc élményével. Ez a közös vidám meseolvasós együttlét, tapasztalatunk szerint oldotta ezeket a szorongásokat. Olyan anyukák vállaltak a program végére meseolvasást, akik kezdetkor megszólalni sem nagyon mertek-akartak. Közben épült-szépült a közösség, a résztvevők megismerték egymást, és igényük lett arra, hogy az egy lakóhelyen élők lakóközösséggé váljanak.

 

A projekt zárására egy szomszédsági főzőversenyt szerveztünk, melyben a kertekben termelt zöldségeket is felhasználták. A helyi iskola adott ennek helyet, a szükséges felszereléseket (padokat, asztalok, bográcsokat, stb.) pedig az Alapítvány biztosította. A nyertesek emlékplakettet, tányérokat, edényeket és evőeszközöket kaptak.