Az Alkossunk Várost Alapítvány 2013. december 16-án alakult. Az alapítvány alapítója: Mikucza Tamás. Az alapítvány kurátora Dr. Török László.

Az alapítvány elsődleges célja a hagyományokra épülő, modern Nyíregyháza városarculatának kialakítása, az ehhez szükséges partnerek felkutatása. Az alapítvány tevékenységében kiemelt hangsúlyt szán a város polgárosodási folyamatának feltárására, a helytörténet kutatásának elősegítésére annak érdekében, hogy a város sok száz éves hagyományai, törekvései ismételten bekerülhessenek a közgondolkodásba. Ezen elvi alapokból kiindulva kívánjuk tanulmányozni a Magyarország, illetve Európa más városaiban jelentkező városfejlesztési és városarculati trendeket, illetve kiválasztani és Nyíregyházára adaptálni a fellelhető jó gyakorlatokat. Emellett szervező tevékenységünkkel támogatni kívánjuk azokat a kreatív, innovatív módon gondolkodó polgárokat is, akik akár városfejlesztésben, akár városszervezésben, vagy a város arculatának javításában elfogadják céljainkat.

Az alapítvány céljait egyrészt szervező tevékenységével látja el, melyben partnerként számít Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára, másrészt a helyi gazdasági-, és civil szféra szereplőire.

Másrészt fontosnak tartjuk, hogy pályázati-, és egyéb források bevonásával önálló akciók keretében jelenítsük meg a helyi értékekre épülő, modern Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei települések településarculatát.

Csináljunk várost!