2014. június 3-án Budapesten a Városfejlesztés 2.0 – A városfejlesztés új hazai és Európai irányai címmel, a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvánnyal (HÁRFA) közös szakmai fórumot szerveztünk, melyen városvezetők, polgármesterek, alpolgármesterek és városfejlesztési szakemberek vettek részt, az ország minden területéről.

A rendezvényt Mátyási Sándor, a HÁRFA elnöke nyitotta, majd Dr. Török László, az Alkossunk Várost Alapítvány elnöke köszöntötte a résztvevőket.

Bevezető előadásban Jusztin Valéria, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal vezető tervezője ismertette a városfejlesztés új lehetőségeit és eszközeit a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban, az operatív programok fényében.

Ezt követően Kézy Béla, a MEGAKOM Tanácsadó Iroda városfejlesztési szakértője jó példákkal szemléltetve mutatta be, hogy mi jellemzi a „Városfejlesztés 2.0”-t, azaz milyen válaszok adhatók a városfejlesztés 21. századi kihívásaira.

Tosics Iván szociológus, a Városkutatás Kft. ügyvezetője folytatta a gondolatmenetet, az európai kihívások és az azokra adott megoldások bemutatásával. Beszélt továbbá az integrált városfejlesztés új kohéziós politikai eszközeiről, illetve bemutatta az URBACT program innovatív megoldásait, jó gyakorlatait.

Ezt követően Puczkó László turisztikai szakértő (Xellum Kft.) tartott figyelemfelkeltő és provokatív előadást a turisztikai attrakciók kialakításáról és vizsgálatáról, elemezte az „élményturizmust”, valamint ötleteket adott arra vonatkozóan, hogyan lehetne azt erősíteni a városokban.

Soóki-Tóth Gábor városfejlesztési szakértő, a CBS Property ingatlanhasznosítási igazgatója arra vonatkozóan mutatott be jó példákat, hogy miként lehet átalakítani használaton kívüli köztereket, akár minimális ráfordítással úgy, hogy az a lakók megelégedését és kellemes, hasznos időtöltését szolgálja.

Barna-Lázár Zoltán az ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda városfejlesztési szakértője zárta a rendezvényt gyakorlati tapasztalatokon alapuló előadásával, melyben a városlakókkal folytatott párbeszéd nehézségeire világított rá, majd bemutatta, hogy milyen megoldások, módszerek alkalmazhatók annak érdekében, hogy a lakossági egyeztető fórumok sikeresek és eredményesek legyenek.